جلسه تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت اداری و مالی

امروز دوم دیماه اولین جلسه تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه در اطاق معاونت و با حضور آقای دکتر عابدی معاون محترم اداری و مالی، آقای دکتر اله رسانی، مدیر محترم مالی دانشگاه، آقای دکتر نخعی، مدیر حوزه معاونت، آقای مهندس کاظمی، مدیر دفتر طرحهای عمرانی دانشگاه و آقای علیزاده، معاون مدیر مالی دانشگاه و همینطور سه نفر از اعضای تیم تدوین سند، آقایان دکتر خسروی، دکتر حجی پور و سرکار خانم دکتر شیرزور برگزار شد.

در ابتدای جلسه، آقای دکتر عابدی ضمن مهم برشمردن طرح تدوین سند راهبردی، آنرا از کارهای حیاتی فعلی دانشگاه برشمردند و بر همکاری همه جانبه همه حوزه ها در این طرح تأکید نمودند. در ادامه مجری طرح، توضیحاتی در خصوص فرآیند تدوین طرح و مفاهیم اولیه سند ارائه کردند. بعلاوه ارکان اصلی سند، شامل چشم انداز، بیانیه مأموریت، اهداف کلان و ارزشهای محوری سند راهبردی نیز جهت یادآوری حاضران در جلسه قرائت گردید.

تحلیل نقاط قوت و ضعف و همینطور فرصت ها و تهدیدهای حوزه معاونت اداری و مالی موضوع بعدی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. بر مبنای این تحلیلها پیشنهادات کارآمدی برای بهبود وضعیت موجود معاونت توسط مدیران محترم آن ارائه و بر اساس آنها راهبردهای مؤثری تدوین گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *