کمیته راهبردی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

اعضای محترم کمیته راهبردی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به شرح زیر هستند:

تصویر
نام و نام خانوادگی
سمت
توصیف کوتاه
راههای ارتباطی
دکتر محمدرضا رضائی
دکتر محمدرضا رضائی
رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر محمد حسین صیادی اناری
دکتر محمد حسین صیادی اناری
معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر شعله قلاسی مود
دکتر شعله قلاسی مود
مسئول امور پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر محمدرضا سعیدافخم شعراء
دکتر محمدرضا سعیدافخم شعراء
مدیر گروه مرتع و آبخیزی
دکتر محمود حاجیانی
دکتر محمود حاجیانی
مدیر گروه منابع طبیعی و محیط زیست
دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده
دکتر سیدسعیدرضا احمدی زاده
عضو هیات علمی منابع طبیعی و محیط
مهندس لیدا خطیب
مهندس لیدا خطیب
کارشناس منابع طبیعی و محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *