جلسات و اقدامات انجام شده تاکنون

گام اصلی تاریخ برگزاری عنوان جلسه
آغاز بکار طرح 97/1/5 97/1/18 جلسه با ریاست محترم دانشگاه و آقای دکتر میکانیکی در خصوص هماهنگی‌های اولیه انجام طرح
97/1/19 جلسه با تیم مجری طرح و مرور فرآیند انجام طرح
97/2/1 جلسه با آقای دکتر نیلی، مجری محترم سند راهبردی قبل و کسب تجربه از ایشان.
97/3/17 تصویب انجام طرح در هیأت رئیسه دانشگاه و ابلاغ آن به مجری طرح در 19/4/97
97/3/21 نامه ریاست محترم دانشگاه به تمامی معاونت‌ها، مدیریت‌ها و رؤسای دانشکده‌ها مبنی بر اعلان طرح تدوین سند راهبردی و همینطور تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری کلیه دانشگاهیان با تیم مجری طرح.
مطالعات اولیه و جمع‌آوری داده‌ها 97/2/16 97/2/23 97/2/30 97/3/5 97/3/22 97/3/23 جلسات بازخوانی و مرور اسناد بالادستی دانشگاه، تهیه و تدوبن شاخص‌های آماری موردنیاز برای تدوین سند و همینطور بررسی دانشگاه‌های منتخب جهت انجام مطالعات تطبیقی
97/3/23 تدوین فرم نظرخواهی اینترنتی جهت احصاء وضعیت داخلی دانشگاه و ابلاغ آن از طریق اتوماسیون اداری و همینطور ایمیل دانشگاه به تمام کارکنان (اعم از کارمندان و اعضای هیأت علمی).
97/4/16 مکاتبه با ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و درخواست آمار و اطلاعات جهت احصاء بخشی از وضعیت بیرونی دانشگاه.
97/4/17 مکاتبه با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و درخواست آمار و اطلاعات جهت احصاء بخشی از وضعیت بیرونی دانشگاه.
تشکیل شورای راهبردی دانشگاه و کمیته‌های راهبردی دانشکده‌ها تیر97 صدور ابلاغ اعضای محترم شورای راهبردی دانشگاه
97/6/21 برگزاری جلسه تیم تحقیق و تقسیم‌بندی دانشکده‌ها جهت مدیریت انجام طرح در هر دانشکده
97/6/26 مکاتبه با رؤسای دانشکده‌ها در خصوص معرفی اعضای کمیته های راهبردی دانشکده به مجری طرح
برگزاری جلسات اولیه با شورای راهبردی و کمیته های راهبردی در جهت احصاء وضعیت درونی دانشگاه 97/6/27 برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی دانشگاه و تعیین موارد موردنیاز جهت تصمیم‌گیری برای تدوین ارکان اصلی سند راهبردی.
97/7/7 جلسه با همکاران تیم در خصوص طراحی فرم نظرسنجی عوامل داخلی برای کمیته های راهبردی دانشکده‌ها
97/7/28 جلسۀ همفکری با همکاران تیم در خصوص چگونگی برگزاری پانل‌های تخصصی دانشکده‌ها و اتفاق‌نظر نهایی در خصوص برگزاری جلسه مشترک، بعلاوه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل و موارد قابل طرح در این جلسه مشترک
97/8/6 جلسه کمیته های راهبردی دانشکده ها در محل سالن علامه فرزان دانشکده ادبیات با حضور و سخنرانی ریاست محترم دانشگاه
تدوین ارکان اصلی سند راهبردی 97/9/5 برگزاری دومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه، بررسی ارکان راهبردی سند قبل و تدوین چشم‌انداز جدید دانشگاه
97/9/8 برگزاری سومین جلسه شورای راهبردی دانشگاه، و تدوین سه رکنِ بیانیه مأموریت، ارزشهای محوری و اهداف کلان دانشگاه
تدوین راهبردهای کلان دانشکده‌ها 97/9/15 برگزاری دومین جلسه کمیته‌های راهبردی دانشکده‌ها بصورت مجموعه پانلهای گفتگو در محل سلف‌سرویس مرکزی دانشگاه جهت تدوین راهبردهای کلان دانشکده‌ها
97/9/18 بررسی و بازبینی راهبردهای ارائه شده توسط کمیته‌های راهبردی دانشکده‌ها توسط تیم تحقیق
97/9/24 برگزاری چهارمین جلسه شورای راهبردی دانشگاه و بررسی و مرور راهبردهای کلان دانشکده‌ها
97/10/9 ارزیابی کمی عوامل درونی و بیرونی دانشکده‌ها، توجیه در خصوص چگونگی تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها
تدوین راهبردهای کلان حوزه های ستادی 97/10/2 97/10/5 تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه
97/10/10 97/10/12 تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
97/10/12 97/10/13 تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه
تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
97/10/18 97/10/22 97/10/23 تدوین راهبردهای کلان حوزه ریاست دانشگاه
تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها 97/10/15 جلسه برنامه‌ریزی با اعضای تیم تحقیق در خصوص چگونگی احصاء برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌‌ها
97/10/12 97/10/29 تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی

97/10/14

97/10/24

97/10/29

تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ علوم

97/10/17

97/11/1

تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ کشاورزی
97/10/19 تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ مهندسی

97/10/19

97/10/24

97/11/1

تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر

97/10/19

97/11/2

تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ هنر
97/10/24 تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست
97/10/29 تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکده علوم ریاضی و آمار
  تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ علوم تربیتی
  تدوین برنامه‌های عملیاتی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی
 تدوین راهبردهای کلان دانشگاه

97/11/6

97/11/7

تدوین راهبردهای کلان دانشگاه
طرح در کمیسیون دائم  97/11/13 شرکت در کمیسیون دائم هیأت امنا و گزارش طرح
بازبررسی برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها  97/11/30 جلسه با ریاست و معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص مرور و بررسی برنامه‌های عملیاتی دانشکده‌ها و انطباق آنها با اسناد بالادستی و راهبردهای کلان دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *