کمیته راهبردی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اعضای محترم کمیته راهبردی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به شرح زیر هستند:

تصویر
نام و نام خانوادگی
سمت
توصیف کوتاه
راههای ارتباطی
دکتر حسن امامی
دکتر حسن امامی
رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر مفید شاطری
دکتر مفید شاطری
معاون اموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
دکتر زهرا علیزاده بیرجندی
مسئول امور پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتر محمدمهدی دیانی
دکتر محمدمهدی دیانی
مدیر گروه معارف اسلامی
دکتر سیدمحمد رضوی
دکتر سیدمحمد رضوی
مدیر گروه حقوق
دکتر محمدباقر آخوندی
دکتر محمدباقر آخوندی
مدیر گروه جامعه شناسی
دکتر حسین فرزانه پور
دکتر حسین فرزانه پور
مدیر گروه علوم سیاسی
دکتر محمدحسن الهی زاده
دکتر محمدحسن الهی زاده
مدیر گروه تاریخ
دکتر محمد بهنام فر
دکتر محمد بهنام فر
استاد
دکتر سیدمهدی رحیمی
دکتر سیدمهدی رحیمی
دانشیار
دکتر علی اکبر سام خانیانی
دکتر علی اکبر سام خانیانی
دانشیار
دکتر احمد بخشی
دکتر احمد بخشی
عضو هیات علمی علوم سیاسی
خانم نیلوفر کمیلی
خانم نیلوفر کمیلی
مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
آقای محمد یوسفی
آقای محمد یوسفی
مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *