شورای راهبردی

اعضای محترم شورای راهبردی دانشگاه بشرح زیر هستند:

دکتر احمد خامسان

دکتر احمد خامسان

رئیس دانشگاه
دکتر محسن آیتی

دکتر محسن آیتی

معاون آموزشی دانشگاه
دکتر عباس عابدی

دکتر عباس عابدی

معاون اداری و مالی دانشگاه (نیمه اول طرح)
دکتر وحید اسلامی

دکتر وحید اسلامی

معاون اداری و مالی دانشگاه (نیمه دوم طرح)
دکتر حمیدرضا نجفی

دکتر حمیدرضا نجفی

معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر محسن خورشیدزاده

دکتر محسن خورشیدزاده

معاون دانشجویی دانشگاه (نیمه دوم طرح)
دکتر محمدقادر قادری

دکتر محمدقادر قادری

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه
دکتر محمدرضا میری

دکتر محمدرضا میری

دانشکده آمار و ریاضی
دکتر محمد مهدی خطیب

دکتر محمد مهدی خطیب

دانشکدۀ علوم
دکتر خلیل خلیلی

دکتر خلیل خلیلی

دانشکدۀ مهندسی
دکتر غلامرضا زمانی

دکتر غلامرضا زمانی

دانشکدۀ کشاورزی
دکتر محمدعلی بهدانی

دکتر محمدعلی بهدانی

دانشکدۀ کشاورزی
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دانشکده برق و کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *