شورای راهبردی

اعضای محترم شورای راهبردی دانشگاه بشرح زیر هستند:

دکتر احمد خامسان

دکتر احمد خامسان

رئیس دانشگاه
دکتر محسن آیتی

دکتر محسن آیتی

معاون آموزشی دانشگاه
دکتر عباس عابدی

دکتر عباس عابدی

معاون اداری و مالی دانشگاه
دکتر حمیدرضا نجفی

دکتر حمیدرضا نجفی

معاون پژوهشی دانشگاه
دکتر محمدقادر قادری

دکتر محمدقادر قادری

معاون دانشجویی دانشگاه
دکتر محمدرضا میری

دکتر محمدرضا میری

دانشکده آمار و ریاضی
دکتر محمد مهدی خطیب

دکتر محمد مهدی خطیب

دانشکدۀ علوم
دکتر خلیل خلیلی

دکتر خلیل خلیلی

دانشکدۀ مهندسی
دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دکتر حمیدرضا نیلی ثانی

دانشکده آمار و ریاضی
دکتر غلامرضا زمانی

دکتر غلامرضا زمانی

دانشکدۀ کشاورزی
دکتر محمدعلی بهدانی

دکتر محمدعلی بهدانی

دانشکدۀ کشاورزی
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دانشکده برق و کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *