فرآیند تدوین سند

تدوین سند راهبردی دانشگاه، طی مراحلی انجام می‌شود که شرح آن به قرار زیر خواهد بود:

گام اول) انجام مطالعات اولیه و استخراج و تحلیل دانش بنیادین و عملیاتی مرتبط با سند. این مرحله خود شامل زیرمراحل زیر است:

 • الف) انجام مطالعات تطبیقی.
 • ب) گردآوری، مطالعه و تلخیص اسناد بالادستی، در سه سطح:
  • بین المللی (نظیر موافقت نامه‌ها و اسناد سازمان همکاریهای اسلامی)،
  • ملی (مانند برنامه ششم توسعه کشور، نقشه جامع علمی کشور، سند راهبردی علم و فناوری، طرح آمایش آموزش عالی و …)
  • و منطقه‌ای (سند آمایش استان خراسان جنوبی).
 • پ) استخراج آماره های توصیف کننده محیط درونی دانشگاه و تحلیل آنها.
 • ت) جمع آوری اطلاعاتی در خصوص محیط بیرون دانشگاه و تجزیه و تحلیل آنها.
 • ث) تجزیه و تحلیل کلان اطلاعات جمع آوری شده بر اساس ماتریس SWOT.

گام دوم) تشکیل شورای راهبردی مشتمل بر اعضای محترم هیأت رئیسه و تعدادی از خبرگان و مطلعین باسابقۀ دانشگاه.

گام سوم) تبادل اطلاعات کسب شده از گام اول، با شورای راهبردی به منظور:

الف) تعیین و تدوین چشم‌انداز، مأموریت، ارزش‌های محوری و اهداف بلندمدت دانشگاه؛

ب) تعیین اولویتهای راهبردی دانشگاه که مبنای تشکیل پانلهای تخصصی خواهند بود.

گام چهارم) تعیین اعضای پانلهای تخصصی جهت هر یک از اولویت‌های راهبردی دانشگاه. در تعیین اعضای این پانلها سعی خواهد شد از اقشار مختلفی که در حیطۀ آن اولویت راهبردی صاحبنظر هستند (شامل اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان منتخب) انتخاب انجام شود.

گام پنجم) نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات دانشگاه پس از برگزاری پانلهای تخصصی استخراج و تحلیل خواهد شد. در این بخش، به منظور گردآوری و تحلیل نتایج کسب شده، از روش SWOT استفاده خواهد شد.

گام ششم) پس از شناخت وضع موجود بر اساس نتایج گام پنجم، ضمن تعیین موقعیت استراتژیک دانشگاه بیرجند، راهبردها براساس دو گام پیشین به کمک شورای راهبردی تدوین خواهد شد.

گام هفتم) به منظور ارزیابی و اولویت بندی راهبردها، به کمک طراحی پرسشنامه و در چارچوب مدل QSPM، از شورای راهبردی و همینطور اعضای پانل‌های تخصصی، پایش به عمل خواهد آمد.

گام هشتم) برای تهیه نقشه راه پنج ساله و فعالیت‌های اجرایی، گرافی با ساختار راهبردهای بالادستی و راهبردهای استخراجی برای دانشگاه بیرجند که در آن ارتباط میان عناصر مشخص خواهد بود، در اختیار اعضای شورای راهبردی و اعضای پانل‌های تخصصی قرار خواهد گرفت و برنامه‌های لازم جهت پیشبرد راهبردها و اهداف کلان، پیشنهادگیری خواهد شد.

گام نهم) تهیه و تدوین گزارش (سند نهایی) شامل برنامه عملیاتی به تفکیک دانشکده‌ها و واحدهای ستادی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *