تیم اجرایی طرح

اعضای تیم اجرایی طرح به شرح زیر هستند:

دکتر محمد حسین خسروی

دکتر محمد حسین خسروی

مجری طرح

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دکتر جواد میکانیکی

دکتر جواد میکانیکی

همکار طرح

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، گروه جغرافیا

دکتر محمد اکبری بورنگ

دکتر محمد اکبری بورنگ

همکار طرح

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند، گروه علوم تربیتی

دکتر زهرا شیرزور علی‌آبادی

دکتر زهرا شیرزور علی‌آبادی

همکار طرح

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، گروه مدیریت

دکتر سمیرا پور

دکتر سمیرا پور

همکار طرح

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، گروه مدیریت

دکتر محمد حجی‌پور

دکتر محمد حجی‌پور

همکار طرح

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، گروه جغرافیا، مدرس مدعو

خانم نرگس اسداللهی

خانم نرگس اسداللهی

همکار طرح

کارشناس برنامه و بودجه دانشگاه بیرجند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *