ارائه طرح در کمیسیون دائمی هیأت امنا مورخ 1397/11/13

جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان جنوبی رأس ساعت 7 صبح روز شنبه 97/11/13 در محل دبیرخانه کمیسیون در ساختمان وزارت عتف به ریاست دکتر علی خاکی صدیق برگزار شد. در بخشی از این جلسه سند راهبردی و برنامه عملیاتی دانشگاه بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور دکتر خسروی در جلسه حاضر و در خصوص فرآیند تدوین سند، کارهای انجام شده و ارکان اصلی سند سخن گفت. در ادامه آقای دکتر شهاب کسکه ضمن پراهمیت دانستن سند راهبردی دانشگاه بر لزوم تخصیص یک جلسه کامل کمیسیون دائم برای بررسی سند راهبردی تأکید کرد. مقرر شد قبل از برگزاری جلسه هیأت امنا، جلسه‌ای برای این منظور در بیرجند برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *