کمیته راهبردی مهندسی برق و کامپیوتر

اعضای محترم کمیته راهبردی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر به شرح زیر هستند:

تصویر
نام و نام خانوادگی
سمت
توصیف کوتاه
راههای ارتباطی
دکتر حسن فرسی
دکتر حسن فرسی
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر رضا قاضی زاده
دکتر رضا قاضی زاده
معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر حمید فلقی
دکتر حمید فلقی
مسئول امور پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سعید رضا گلدانی
دکتر سعید رضا گلدانی
مدیر گروه برق و قدرت
دکتر رمضان هاونگی
دکتر رمضان هاونگی
مدیر گروه مهندسی برق و الکترونیک
دکتر محمد حسن مجیدی
دکتر محمد حسن مجیدی
مدیر گروه مهندسی برق - مخابرات
مهندس زهرا احمدی بروغنی
مهندس زهرا احمدی بروغنی
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری
دکتر سید محمد رضوی
دکتر سید محمد رضوی
دکتر محمد قاسمی گل
دکتر محمد قاسمی گل
عضو هیات علمی مهندسی کامپیوتر و فناوری
مهندس حمید رضا خاقانی
مهندس حمید رضا خاقانی
کارشناس مهندسی کامپیوتر و فناوری
خانم زهرا مالکی فرد
خانم زهرا مالکی فرد
کارشناس امور پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *