تدوین راهبردهای کلان حوزه ریاست – جلسه اول

جلسه تدوین راهبردهای کلان حوزه ریاست در تاریخ 97/10/18 در محل سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر خسروی، مجری طرح بازنگری سند راهبردی، در خصوص فرآیند انجام کار و فرمهای توزیع شده در میان حضار (شامل جداول WO، SO، WT و ST و مجموعه راهبردهای دانشکده‌ها که به حوزه ریاست دانشگاه مرتبط هستند) توضیحاتی را ارائه نمود.
ایشان بیان کردند که مجموعه عوامل درونی و بیرونی مستخرج از مصاحبه‌های شفاهی و فرمهای نظرسنجی مدیریت‌های زیرمجموعه حوزه ریاست دسته‌بندی و در گزاره‌های کلان بیان شده‌اند. از میان این عوامل، دو عامل نقاط ضعف و فرصتهای پیش رو مرور شده، در خصوص استراتژی های WO گفتگو و همفکری انجام شد. در نهایت پنج راهبرد کلان زیر از دسته استراتژی‌های WO پیشنهاد و تدوین شدند:
• WO1: هماهنگ سازی اقدام و عمل در دو حوزه ریاست و معاونت اداری و مالی در ساماندهی نیروی انسانی
• WO2: شایسته سالاری در جذب و بکارگیری نیروی انسانی در راستای مأموریتهای دانشگاه
• WO3: توسعه منظر و نمادهای تعلق سازمانی در فضاهای حقیقی و مجازی با رویکرد نهادینه سازی و برندسازی
• WO4: سامان دهی مدیریت تخصیص و توزیع فضاها و امکانات با رویکرد بهره‌وری از منابع
• WO5: تحول نظام مراجعات اداری با رویکرد گذار به مراجعات غیرحضوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *