جلسه تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت اداری و مالی

امروز دوم دیماه اولین جلسه تدوین راهبردهای کلان حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه در اطاق معاونت و با حضور مدیران معاونت اداری و مالی دانشگاه برگزار شد.

بیشتر بخوانید